Skip to content
Loading Events

Grupo Bebe y yo/Nhóm em bé và tôi (Spanish/Vietnamese/English; Playgroup)

Grupo abierto para Bebe y Padres/cuidadores (Para edades de 0-18 meses)
¡Tiempo para disfrutar con su bebé! Tendremos diversión con el tiempo de la barriga, música y tiempo para jugar con su bebé con los juguetes apropiados a su edad. Pase una hora de diversión con su bebé y conozca a otros en la comunidad.

Contacte Glide FYCC al 415-674-6215 para más información. El Centro Familiar de Glide es patrocinado por First 5 San Francisco.

Cuando: Viernes de 11am a 12PM
(Excepto por el último viernes del mes).
Dónde: 330 de la Calle Ellis
San Francisco CA, 94102

 

Ghé thăm Em bé & Nhóm Cha mẹ/Người chăm sóc (dành cho lứa tuổi 0-18 tháng)

Thời gian để thưởng thức với em bé! Chúng ta sẽ có thời gian vui vẻ trong, âm nhạc và thời gian chơi của em bé với đồ chơi phù hợp với lứa tuổi. Dành một giờ liên kết vui vẻ với em bé của bạn và gặp gỡ những người khác trong cộng đồng.

Liên hệ với Glide FRC theo số 415-674-6215 để biết thêm thông tin. Glide được tài trợ bởi First 5 San Francisco.

Thời gian: Thứ Sáu lúc 11 giờ
đến 12 giờ trưa
(Trừ ngày thứ sáu cuối cùng của
tháng)
Địa điểm: 330 đường Elli
San Francisco CA, 94102

 

For English Information: https://www.first5sf.org/event/baby-me-group-playgroup-english/